• سپیدهاما
  • نیمی از زنان بی‌حجاب: اگر به ما محترمانه تذکر داده شود، حجاب به سر می‌کنیم!

نیمی از زنان بی‌حجاب: اگر به ما محترمانه تذکر داده شود، حجاب به سر می‌کنیم!

23 تیر, 1402

روزنامه همشهری نوشت: بیش از نیمی از آنها (زنان) اظهار کرده بودندکه اگر تذکر محترمانه و صحیح به آنها داده شود همراهی می‌کنند. یعنی هنوز ناهنجاری اخلاقی و بی‌حجابی در جامعه ما هنجار نشده و این فرصتی است که مواجهه درستی با این موضوع داشته باشیم.

روزنامه همشهری مدعی شده نیمی از زنان بی‌حجاب گفته‌اند اگر به آنها محترمانه تذکر داده شود، حجاب می‌کنند!

جامعه ما جامعه عفیف و باحیایی است. اگر دولت و حاکمیت سیاست واحد و هماهنگی در پیش بگیرند، بخش غالب و اکثریت جامعه با این سیاست همراه است و نسبت به ناامنی اخلاقی هم دغدغه دارد. طبیعتا جامعه با قشرهایی که ناهنجاری‌های غیراخلاقی داشته باشند و فضای جامعه را از نظر اخلاقی ناامن کنند، همراهی نخواهد کرد. پژوهشی که اخیراپژوهشکده باقرالعلوم انجام داده بود نیز این موضوع را تأیید کرده است. در این پژوهش که خانم‌های بی‌حجاب جامعه آماری بودند، بیش از نیمی از آنها اظهار کرده بودندکه اگر تذکر محترمانه و صحیح به آنها داده شود همراهی می‌کنند. یعنی هنوز ناهنجاری اخلاقی و بی‌حجابی در جامعه ما هنجار نشده و این فرصتی است که مواجهه درستی با این موضوع داشته باشیم.

این روزنامه افزوده است: هم در وجوه ایجابی و فرهنگی موضوع حجاب و هم در وجوه سلبی و التزامی آن، داشتن برنامه و حساب شده کارکردن حتما مؤثر است تا ما بتوانیم مقابل این سیل تحمیلی بی‌حجابی که از طرف غرب برنامه‌ریزی و به جامعه ما تحمیل شده است بایستیم.

منبع: روزنامه همشهری